سیره سیاسی و اجتماعی امام زمان

سیره سیاسی و اجتماعی امام زمان

سیره سیاسی و اجتماعی امام زمان یكى از ویژگى هاى حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف آن است كه ایشان موفق مىشود قدرت سیاسى جهان را در دست بگیرد و حكومتى به پهناى تمام كره زمین تشكیل دهد. تحقّق این امر نیازمند اخلاقیات و روشهاى اجرایى خاص خود است كه لاجرم باید از طریق كارگزاران سطوح بالاى حكومتى به منصه ظهور برسد. بر این اساس حضرت در اولین گام تلاش خواهد كرد كسانى را در مصدر امور قرار دهد كه به لحاظ ویژگىهاى شخصى و مدیریتى انسانهایى توانمند و خودساخته باشند و در اجراى تعهدات خویش دست از پا خطا نكنند و در صورت خطا مورد توبیخ و بازخواست قرار بگیرند. با چنین رویكردى حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف به همان اندازه كه نسبت به مردم و مسكینان دل رحم و مهربان است، برمسئولان و كارگزاران حكومتى خود فوقالعاده سختگیر و حساس است:«المهدی جواد بالمال، رحیم بالمساكین، شدید على
العمال؛ مهدى نسبت به مال و دارایى بخشنده، نسبت به ناتوانان و مستمندان بسیار مهربان و دل رحم و نسبت به مسئولان و كارگزاران [دولت خود] بسیار سختگیر خواهد بود.»

 حضرت على علیه السلام در حدیثى در این مورد مى فرماید:«ألا و فی غد -وسیأتی غد بما لاتعرفون- یأخذ الوالی من غیرهاعمّالها على مساوىء أعمالها؛ آگاه باشید فردا روزى كه او ظهور كند فردایى كه بر شما ناشناخته است بر خلاف دیگرحاكمان مسئولان و كارگزاران خود را به جرم كردار زشتشان كیفر خواهد داد و آنان را نسبت به سوء رفتارهایشان موردبازخواست قرار مىدهد .»

البته ایشان خود پیش از همه و بیش از همه بر خود سخت مىگیرد و علىرغم آنكه عموم مردم در سایه حكومت آن حضرت بهرفاه و راحتى دست مىیابند، همانند جدشان امیرمومنان حضرت علی علیه السلام به پوشاكى خشن و خوراكى نه چندان گوارا اكتفا مىكنند:«وما لباس القائم إلا الغلیظ و ماطعامه إلا الجشب؛ لباس مهدى تنها پوشاكى خشن و خوراك او فقط غذایى سخت و بى خورش است.»

حضرت على علیه السلام در حدیثى دیگر به بیان نوع روابط حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف و كارگزارانش پرداخته و آن را یك عهد و پیمان دو جانبه ارزیابى نموده و فرموده اند: ایشان پس از آن كه سه مرتبه كارگزارانش را مى آزماید تا از میزان اطاعتشان آگاهى یابند، به مدینه مىرود و به قبر جدّش رسول خدا صلى الله علیه وآله ملحق مىشوند، پس یارانش همبه دنبال او رهسپار مدینه مىگردند اما همین كه حضرت حضورشان را در مدینه احساس مىكنند، آهنگ مكه مى نمایند و این كار را سه بار تكرار مىكنند، سپس در میان صفا و مروه مى ایستند و رو به آنان مىگویند: من تصمیم بر هیچ كارى نمىگیرم مگر آن كه مطمئن شوم كه شما این سى شرط را رعایت مىكنید و از هیچ یك از آن ها سرباز نمىزنید و متقابلاً من نیز متعهد مى شوم نسبت به شما این شرایط را رعایت كنم. آنان مىگویند بفرما و بگو آنچه را مىخواهى، همه را مىپذیریم و از شما فرمانبردارى مىكنیم. آنگاه امام شرایط بیعت خویش با آنان را به شرح زیر بیان مىكنند:

از من رو مگردانید، دزدى و زنا نكنید، گِرد كارهاى حرام و فساد و فحشا نگردید، احدى را به ناحق نكشید، طلا و نقرهنیندوزید، گندم و جو احتكار نكنید، مسجدى را ویران نسازید، شهادت به ناحق ندهید، مؤمنى را خوار و بى مقدار ننمایید، ربانخورید، در مقابل بلایا و مشكلات صبور باشید، هیچ فرد موحدى را لعنت نكنید، مسكرات نیاشامید، طلا و حریر و دیبا نپوشید،راه را بر كسى نبندید، راه را نا امن نكنید، خون حرامى را نریزید، به مسلمان نیرنگ و نارو نزنید، هیچ كافر و یا منافقى رامُثله نكنید، گِرد همجنسبازى نگرایید، لباسهاى ابریشمى نپوشید و خاك را بالِشت خویش قرار دهید، زشتى هاى اخلاقى را ناخوش دارید، امر به معروف کنید و از منكر نهى نمایید. در مقابل من نیز پیمان مى بندم كه از غیر شما یار نگیرم، جز به مانندلباس و غذاى شما نپوشم و نخورم، بر مركبى همانند مركب شما سوار شوم، در سفر و حضر همراه شما باشم، به اندك رضایتدهم، زمین را سرشار از عدل و داد سازم زمانی كه سرریز از ظلم و ستم گشته است، خدا را چنان عبادت كنم كه شایسته اوستو به عهدى كه با شما دارم وفا مىكنم و شما هم به عهد خود با من وفا كنید.

پس یاران او مىگویند باشد و با شما بیعت مىكنیم كه اینگونه باشیم و سپس حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف از تك تك آنان بیعت مى گیرد.

حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *