گلواژه خوش اخلاقی

خوش اخلاقی

گلواژه اخلاقی

خوش خلقی فقط به معنای گشاده رويی نيست، بلکه گشاده رويی جزء خوش اخلاقی است. خوش اخلاقی مفهوم گسترده ای است که درون و بيرون انسان را شامل می شود و مجموعه گسترده ای از فضائل اخلاقی نظير گشاده رويی، مهربانی، خودداری از ظلم، خويشتن داری و… را فرا می گيرد. از مهم ترين ويژگی های انسان خوش اخلاق آن است که هميشه از زندگی خود راضی است و برای ديگران خير و خوشی می خواهد.

هيچ يک از کارهای نيک و بد انسان نزد خدای متعال ناديده نمی ماند.

خدای متعال به دليل رحمت گسترده اش هيچ يک از کارهای خير ما را بدون جزای خير باقی نمی گذارد و کارهای شر را نيز اگر به حق الناس مربوط نباشد، می بخشد.

در روايت آمده است: گاهی قطع رحم باعث می شود که سی سال باقيمانده از عمر به سه سال تبديل شود. از آن طرف صله رحم نيز منشأ آثار مثبت می شود و گاه توفيقاتی نصيب انسان می کند که خود نيز به درستی در نمی يابد اين توفيقات از کجا به دست آمده است.

هر کار خيری که از انسان سر بزند، در همين دنيا نتيجه اش به خود او باز می گردد، اگرچه روزگاری از آن سپری شده باشد و البته پاداش آخرت نيز به جای خود محفوظ است.

موفقيت هر مرد و زنی به اندازه همّت، تصميم و اراده اوست.

انسانی که تصميم می گيرد تا با ديگران با خوش اخلاقی و رفتار شايسته برخورد کند، اين تصميم برخواسته از عزم و اراده اوست که باعث می گردد تا حدّ زيادی به موفقيّت دست يابد.

صاحب اخلاق نيکو هر چه باشد اهل بهشت است، چرا که اخلاق نيکو بهشت را به سوی صاحب خود می کشد، اما انسان بداخلاق راه دوزخ را در می نوردد، زيرا فرجام بداخلاقی جهنم است.

حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *